Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού ΔΙδακτικoύ Προσωπικoύ ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ).

Δελτία Τύπου

Το θέμα του μισθολογίου είναι αρμοδιότητα του ΓΛΚ και προτεραιότητα της κυβέρνησης στη δεδομένη φάση είναι η καταπολέμηση της φτώχειας.

περισσότερα

Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ....

περισσότερα

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ