Επικοινωνία με την ΠΟΣΕΕΔΙΠ

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα με την ΠΟΣΕΕΔΙΠ στέλνοντας e-mail στο:

poseedip@gmail.com

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος του προεδρείου, της ΕΓ ή της ΔΕ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ