Στην υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.122.1/6/14241/Ζ2 που δημοσιεύτηκε στις 31/01/2017 περιλαμβάνεται η διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων...

περισσότερα

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ