Συνεχίζεται η κατάφωρη αδικία στο ειδικό μισθολόγιο του φορέα Ε.ΔΙ.Π/Ε.Ε.Π - Δεύτερη Ανοιχτή Επιστολή Διαμαρτυρίας

Παρά την αναγνώριση της αδικίας και τις υποσχέσεις κυβερνητικών παραγόντων, δεν υπήρξε καμιά τροποποίηση του υπάρχοντος μισθολογίου (Ν. 4472/2017) , με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον η βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τον κλάδο και συντηρεί το απαράδεκτο καθεστώς της μισθολογικής του καθήλωσης!

Είναι η δεύτερη ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού Α.Ε.Ι αναφορικά με την κατάφωρη αδικία, που ο φορέας μας υπέστη με τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄ / 19-05-2017), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

 

Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ο κλάδος μας, αν και από τους χαμηλότερα αμειβόμενους του ειδικού μισθολογίου, υπέστη τις υψηλότερες περικοπές τόσο στις ακαθάριστες αποδοχές του (μειώσεις που κυμαίνονται από 3,7 % έως και 10,7%!) όσο και στις καθαρές. Άλλη μια πρωτοτυπία του νέου μισθολογίου, που αποτελεί απαξίωση για το επιστημονικό προσωπικό των φορέων μας, είναι η απουσία οποιασδήποτε διαβάθμισης του μισθού μας σε σχέση με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών! 

 

Εμφανίζεται έτσι το πρωτοφανές, υπάλληλος ΕΔΙΠ με Διδακτορικό Δίπλωμα να αμείβεται σημαντικά χαμηλότερα – έως και 350 ευρώ λιγότερο - από υπάλληλο του ενιαίου μισθολογίου με κανένα μεταπτυχιακό τίτλο και ίδια έτη προϋπηρεσίας! Επισημαίνεται δε ότι ο κλάδος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού είναι ο πιο συνεκτικός κλάδος σχετικά με τους τίτλους σπουδών των μελών του, αφού σε ποσοστό που αγγίζει το 90% είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Στις 12-06-2017 συναντήθηκαν αντιπροσωπίες της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. και της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας κ. Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα με το ειδικό μισθολόγιο για τους κλάδους του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Ε.Π. και ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς Υπουργείου προκειμένου να αρθεί η αδικία. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνίσταντο στον καθορισμό συναντήσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. αρχικά με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη και κατόπιν με υπηρεσιακούς παράγοντες του Λογιστηρίου του Κράτους, για την εξεύρεση λύσης στην αδικία του μισθολογίου του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. Δυστυχώς, μετά τις συναντήσεις αυτές δεν ακολούθησε καμία άλλη σχετική ενημέρωση προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.

 

Στις 28-06-2017 εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. συναντήθηκε με τον Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, ο οποίος επίσης αναγνώρισε ότι έγινε λάθος στο μισθολόγιο των Ε.ΔΙ.Π. και των Ε.Ε.Π.. και δήλωσε ότι επεξεργάζονται σχέδιο διόρθωσης του συγκεκριμένου μισθολογίου, ώστε να αρθεί η αδικία και να επανέλθει ο μισθός των μελών του Ε.ΔΙ.Π. στα πρότερα του Ν. 4472/2017 επίπεδα. Ενημέρωσε μάλιστα ότι έχει ήδη βρεθεί τρόπος, χωρίς όμως περαιτέρω επεξηγήσεις, ώστε να υπάρξει διαφοροποίηση του μισθού ανάλογα με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

 

Στην συνέχεια ακολούθησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους κομμάτων της Βουλής (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ), με τους πρώην Αναπλ. Υπ. Παιδείας κ.κ. Τάσο Κουράκη και Σία Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι με τη σειρά τους αναγνώρισαν την αδικία, που έγινε στο μισθολόγιο του κλάδου Ε.ΔΙ.Π.

 

Στις 25-07-2017, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου δήλωσε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων - μετά από ερώτηση του Γ.Γ της Ομοσπονδίας μας - ότι την Παρασκευή 28 Ιουλίου θα κατατεθεί τροπολογία από τον κ. Χουλιαράκη για το Ειδικό Μισθολόγιο του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.. 

Την Παρασκευή 28-07-2017, ο Υπουργός Παιδείας επανήλθε με νέα δήλωση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι η τροπολογία για το μισθολόγιο του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. θα κατατεθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου και θα αφορά και το Ε.Ε.Π.

 

Εν τέλει, και παρά την αναγνώριση της αδικίας και τις υποσχέσεις κυβερνητικών παραγόντων, δεν υπήρξε καμιά τροποποίηση του υπάρχοντος μισθολογίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον η βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τον κλάδο και συντηρεί το απαράδεκτο καθεστώς της μισθολογικής του καθήλωσης! 

 

Διεκδικούμε ένα μισθολόγιο που να επιτρέπει σε μας και τις οικογένειές μας την αξιοπρεπή διαβίωση! 

 

Διεκδικούμε την αναπλήρωση όλων των απωλειών που έχουμε υποστεί μισθολογικά από το 2012, με αφετηρία τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Διεκδικούμε:

1.       Μισθολογική εξομοίωση Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ, ΠΕ και ΤΕ και αύξηση των επιδομάτων 

2.      Διατήρηση της αναλογίας του παλαιού μισθολογίου σε σχέση με το Λέκτορα (α) στο βασικό μισθό, (β) τα μισθολογικά κλιμάκια και (γ) τα επιδόματα.

3.      Επαναφορά των επιδομάτων ΜΔΕ και ΔΔ ή ενσωμάτωση τους ως πλασματικός χρόνος προϋπηρεσίας με προσθήκη ΜΚ.

4.      Παραγραφή όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που προέκυψαν λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στην έκδοση του βαθμολογίου Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π.

σύμφωνα με το Ν4386/2016.

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

 

                      Ο Πρόεδρος

 

Ο Γ. Γραμματέας

 

Νίκος Παραλυκίδης

Ιωάννης Μητροφάνης

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ