Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, μιλώντας στην Κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  εκφράστηκε θετικά στο ζήτημα της εξεύρεσης μιας φόρμας για την...

περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την εγκύκλιο με Α.Π. 100893/Ζ2 όπου διευκρινίζει ότι για τις πρόσθετες αμοιβές για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα...

περισσότερα

Στην υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.122.1/6/14241/Ζ2 που δημοσιεύτηκε στις 31/01/2017 περιλαμβάνεται η διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων...

περισσότερα

Copyright 2017 ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ